Te stellen vragen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van vragen, die u kunt stellen aan uzelf, uw gezondheidszorg-aanbieders en het studieteam, wanneer u moet beslissen of u wilt deelnemen aan een klinische behandelingsstudie.

Hoewel researchstudies veel waardevolle informatie over aandoeningen kunnen verschaffen, komt niet iedereen met dezelfde aandoening in aanmerking om deel te nemen aan iedere studie, en het kan niet in iemands belang zijn om deel te nemen aan een speciale studie. Het is belangrijk om deelname zeer zorgvuldig te overwegen en áls u overweegt om deel te nemen, dan moet u er zeker van zijn dat u begrijpt wat het doel van de studie is en wat uw rol zal zijn.

Hoe beslis ik of ik aan een klinische behandelingsstudie zal deelnemen?

Het beslissen om deel te nemen aan een klinische behandelingsstudie kan moeilijk zijn omdat er aan elke studie zowel positieve als negatieve aspecten zitten. De beslissing zal niet voor iedereen gelijk zijn. Wanneer u probeert te beslissen, stel dan eerst enkele basale vragen aan uzelf en uw gezondheidszorgaanbieders:

· Waarom wil ik deelnemen aan een klinisch onderzoek?

· Wat zijn mij doelen en verwachtingen als ik beslis om deel te nemen? Hoe realistisch zijn deze doelen en verwachtingen?

· Hoe zeker zijn mijn dokters over wat de toekomst mij zal brengen, indien:

o Ik beslis om deel te nemen

o Ik beslis om niet deel te nemen

· Heb ik overwogen:

o De kans op voordeel versus risico?

o Andere mogelijke factoren, zoals tijd, geld, emotionele effecten, en de impact op mijn familie?

o Mijn andere mogelijke opties?


De volgende vragen zou u aan het studieteam kunnen stellen:

·       Wat is het doel van de studie?

·       Waarom denken de researchers dat de benadering die zij testen effectief zou kunnen zijn?

·       Is de test/de interventie/de behandeling eerder getest?

·       Wie sponsort de studie?

·       Wie heeft de studie gereviewd en goedgekeurd?

·       Wat zijn de medische geloofsbrieven en ervaring van de researchers en ander       studiepersoneel?

·       Heeft de studie controle- en behandelingsgroepen?

·       Hoe worden de studieresultaten en de veiligheid van de deelnemers gemonitord?

·       Hebben de researchers een plan om gedurende de studie te kijken naar de resultaten, om te zien of er een voordeel van de behandeling is en zo ja, hoe zal dat worden uitgevoerd?

·       Hoe lang zal de studie duren?

·       Hoe zullen deelnemers op de hoogte worden gehouden van de stand van het onderzoek en wanneer zullen de resultaten beschikbaar zijn?

·       Zullen deelnemers toegang hebben tot de behandeling als hun deel van het onderzoek voorbij is en terwijl zij wachten op het bekend worden van de resultaten?

 

Mogelijke risico’s en voordelen

·       Wat zijn de mogelijke voordelen op korte termijn?

·       Wat zijn de mogelijke voordelen op lange termijn?

·       Wat zijn de mogelijke korte termijn risico’s, zoals bijwerkingen?

·       Wat zijn de mogelijke lange termijn risico’s?

·       Welke andere behandelingsopties zijn beschikbaar?

·       Hoe verhouden zich de mogelijke risico’s en voordelen van het onderzoek tot die van andere behandelingsopties?

·       Zullen de deelnemers na het onderzoek worden gecontroleerd op mogelijke late risico’s en voordelen?

 

Deelname en zorg

·       Wat voor soorten behandeling, medische testen of procedures zullen de deelnemers ondergaan gedurende de studie? Hoe vaak zullen deze plaatsvinden?

·       Zullen behandelingen, testen of procedures pijnlijk zijn? Zo ja, kan de pijn adequaat worden bestreden?

·       Hoe verhouden zich de testen in de studie met wat patiënten buiten studieverband zouden ondergaan?

·       Kunnen deelnemers hun reguliere medicatie nemen terwijl zij in de studie zitten?

·       Waar zullen de deelnemers hun medische zorg ontvangen? Zullen zij daarvoor opgenomen zijn? Zo ja, voor hoe lang?

·       Wie zal verantwoordelijk zijn voor de zorg van de deelnemers? Zullen zij hun eigen dokters kunnen zien?

·       Hoe lang moeten deelnemers in de studie blijven? Zullen er na de studie follow-up bezoeken zijn?

·       Zal er informatie gaan naar de reguliere eerstelijns dokter van de patiënt?

 

Persoonlijke zaken

·       Hoe kan het opgenomen zijn in de studie het dagelijks leven van de deelnemers beïnvloeden?

·       Welke steun is beschikbaar voor deelnemers en hun familie?

·       Kunnen potentiële deelnemers praten met patiënten die al in de studie zitten?

·       Zal het gemakkelijk zijn om het onderzoeksteam op te bellen en vragen te stellen tussen twee onderzoeksvisites in, en wordt dit aangemoedigd?

·       Geeft het studieteam noodnummers uit om te gebruiken in geval van problemen of complicaties, of wanneer deelnemers vragen hebben tijdens het weekend?

 

Kostenaspecten

·       Zullen deelnemers moeten betalen voor behandelingen, testen en andere kosten? Zo ja, wat zullen de kosten ongeveer zijn?

·       Wat zal de ziektekostenverzekering waarschijnlijk dekken?

·       Wie kan helpen met het beantwoorden van vragen van de verzekeringsmaatschappij?

 

Overgenomen en aangepast van www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/information/clinical-trials

Document overgenomen en aangepast van ‘Duchenne Connect’, geschreven door Holly Peay (Parent Project Muscular Dystrophy)