Soorten Onderzoek Studies

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het doel van research studies en van de types research studies, inclusief klinische behandelingsonderzoeken, observatiestudies en kwaliteit-van-leven studies. Het doel van research studies in de CCIR is om meer over de aandoening te leren op een gecontroleerde manier. De enige manier om een aandoening te begrijpen is het bestuderen van de aangedane patiënten. Wetenschappers gebruiken deze studies om meer te begrijpen van de oorzaak van de aandoening en om nieuwe behandelingen te testen om te bepalen of zij beter zijn dan de degene, die momenteel worden gebruikt. Het is belangrijk om deze dingen te bestuderen in een groep personen met dezelfde aandoening, in plaats van in slechts één persoon, omdat de groepsresultaten  wetenschappers beter kunnen helpen voorspellen of de behandeling ook bij andere personen met dezelfde aandoening zal werken. Niet alle researchstudies hebben dezelfde doelen. Het is belangrijk om de vraag te begrijpen die researchers proberen te beantwoorden, wanneer u wilt beslissen om deel te nemen, of wanneer u uw kind wilt laten deelnemen. Er zijn verschillende types researchstudies, onder andere die studies, die personen met de aandoening jaren vervolgen om er meer over te leren (observatieonderzoeken) en studies die nieuwe behandelingen testen om te bepalen of ze beter zijn dan de oudere behandelingen (klinische behandelingsonderzoeken). Het is belangrijk om de studiecoördinator of de hoofdonderzoeker vragen te stellen over het doel van de studie en de kans om tijdens of na de studie voordelen hiervan te ondervinden.